Compare Listings

סיכום שנת 2018 – משרד תיווך בכרמיאל – רימקס כרמיאל

סיכום שנת 2018 – משרד תיווך בכרמיאל – רימקס כרמיאל

⭐איזו שנה מדהימה⭐ בהחלט לילה של כוכבים אמיתיים! משרד תיווך בכרמיאל, רימקס תגלית הציג נתונים מרשימים של בליל הכוכבים של רשת רימקס ישראל. רי/מקס תגלית בכרמיאל, כבשו את הבמה ב'ליל הכוכבים' של רשת רי/מקס, שהתקיים במרכז האירועים והקונגרסים Avenue בקרית שדה התעופה, במהלכו הוענקו הוקרות לסוכנים וזכיינים המובילים של הרשת במגוון קטגוריות. תגלית השנה והבטחת […]