Compare Listings

טיפים להשכרת נכס

על מה להקפיד וממה להימנע בהסכמי שכירות הנוסחה היא פשוטה- משקיעי נדל"ן מחפשים לקנות להשקעה דירה זולה שאינה דורשת שיפוץ ולדרוש מהמשכיר שכ"ד המניב תשואה גבוהה. לכאורה נשמע די פשוט אולם בפועל ישנם מצבים רבים המקשים על בעלי דירות לממש את המטרה שלשמה הם השקיעו בנדל"ן. ישנם סיפורים רבים על בעלי דירות שאמללו שוכרים ולהפך, […]