Compare Listings

תמחור נדלני נכון – הערכת נכס בכרמיאל

תמחור נדלני נכון – הערכת נכס בכרמיאל

הערכת נכס בכרמיאל ובכל מקום מתבצעת על ידי שמאי מוסמך ומקצועי. שמאי מעריך נכס לא לפי המחירים המבוקשים אלא בכמה באמת נמכרו נכסים בעבר הקרוב (טווח של שישה חודשים עד שנה לבתים ממוצעים). הערכת המחיר יכולה לעלות במקצת או לרדת במקצת בהתחשב לפרטי הנכס כגון: מיקום,גיל הנכס, מצב הנכס, גודל הנכס, האם הנכס מושקע או […]