Compare Listings

למה כדאי להעניק בלעדיות במכירת נכס?

למה כדאי להעניק בלעדיות במכירת נכס?

כדי להגיע לביצוע העסקה הטובה ביותר אנחנו ברי/מקס תגלית כרמיאל עובדים עם נכסים בבלעדיות מוחלטת. בלעדיות היא יצירת קשר מחייב בין המוכר ליועץ נדל"ן שבה מתחייב יועץ הנדל"ן לדרכי פעולה על מנת למכור את הנכס ומוכר הנכס מתחייב לתת את אותו הנכס בבלעדיות לסוכן הנדל"ן. התחייבות המתווך למוכר הנכס היא שחור על גבי לבן- לתלות […]