Compare Listings


אנחנו מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן עליה. תנאי השימוש הבאים מסבירים איך אנו אוספים, משתמשים במידע ומגינים על המידע האישי שלך באתר פייסבוק.

  1. איסוף מידע: אנו אוספים מידע אישי כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני ומידע קשור לחשבונך על מנת לאפשר לך ליהנות משירותי האתר שלנו.
  2. שימוש במידע: המידע שאנו אוספים משמש לשיפור חווית המשתמש שלך ולספק לך את השירותים המתאימים ביותר עבורך.
  3. חלוקת מידע: אנו לא מחלקים מידע אישי שלך עם גורמים חיצוניים ללא הסכמתך.
  4. אבטחת מידע: אנו משקיעים משאבים משמעותיים כדי להבטיח את המידע האישי שלך מפני גישה לא מורשית או שימוש לרעה.
  5. פרטיות וזכויות: ניתן לך לבקש גישה, עדכון או מחיקה של המידע האישי שלך בכל עת.
  6. עדכונים לתנאי שימוש: נשמור על הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאים המעודכנים.

בעת השימוש באתר שלנו, אתה מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלנו. אם אינך מסכים עם תנאי או מדיניות זו, אנא הפסק את השימוש באתר.

תודה על שימושך באתר שלנו.

לכל שאלה או בקשה נוספת, אנא צור קשר דרך הפרטים המצוינים באתר.

מיום: 01/09/2009


רימקס תגלית כרמיאל ומשגב

077-4312080